2024. június
h K s c p s v
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Közérdekű ..

Új garázs építése

A Ligny en Barroiseból adományként érkezett tűzoltóautónak szükséges egy garázs;hogy állaga ne kezdjen romolni. Szombaton az ÖTE ráérő tagsága és a szolgálatban lévők elkezdte az alapok és a padlófelület betonozásának.
Köszönet mindenkinek aki munkájával vagy bármi módon hozzájárult a napi program sikeréhez!

2020. január 22-től változtak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai !

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 2020. január 22-től változtak a szabadtéri tűzgyújtás, az égetés szabályai.

Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Az égetés lehetőségéről, rendeletben megengedett időszakáról érdeklődjön az érintett település önkormányzatánál.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság részére történő írásos bejelentést követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét annak megkezdése előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez – megyei igazgatósághoz – írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: 

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos !
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani!
 • tarlóégetés tíz hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Ha a jogszabálynak megfelelően és/vagy engedéllyel végezzük az égetést:

 • Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A nedves, frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füstképződéssel jár, amely balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat.
 • Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, növényi hulladék közelében más éghető anyag, épület ne legyen.

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! Az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább terjedhetnek.

Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 • Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívón!

Megszülettek az idei támogatási pályázat eredményei

Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére kiírt pályázatra 2019-ben ötszáznyolcvanhét egyesület nyújtott be pályázatot, amelynek segítségével különféle tűzoltóeszközökhöz és felszerelésekhez juthatnak. Idén tizeneggyel több önkéntes tűzoltó egyesület kap támogatást, mint az elmúlt esztendőben.
2019-ben ismét hétszázmillió forint összértékű támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek között a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzata terhére. Százmillió forintot az önkéntes mentőszervezetek kapnak, hatszázmillió forint a tűzoltó egyesületek között oszlik meg.
Évről évre nő az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek száma: amíg 2018-ban negyvenkilenc, addig 2019-ben már ötvenhárom egyesület rendelkezik az önálló beavatkozás jogkörével, a tervek szerint év végére még hat szervezet kerül ebbe a körbe. Tovább nőtt a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek száma is, az idén több mint kilencvenöt százalékuk nyújtott be támogatási pályázatot.
A feltételeket sikeresen teljesítő ötszáznyolcvanhét egyesület működési költségekre, eszközbeszerzésre, szakmai tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági-vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -felújításra, valamint védő- és technikai felszerelésekre nyújtotta be pályázatát.

A bírálóbizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így ebben az évben a működési költségre, illetve szertárépítésre és -felújításra kapnak támogatást az egyesületek. A pályázók egyrészt védő- és tűzoltótechnikai eszközöket vehetnek át, továbbá maguk is beszerezhetnek egyéb eszközöket. A pályázatnak köszönhetően kétszáznegyvenkét tűzoltótechnika-kezelői típusvizsgára nyílik lehetőség, az önkéntesek hetvenegy gépjárművezetője tehet pályaalkalmassági vizsgát, amellyel megkülönböztető jelzést használó tűzoltógépjárművek vezetésére is jogosultságot szerez. Ötvenkilenc egyesület összesen ötvenhét kézi és öt mobil EDR-rádiót, valamint négy tartozékot kap majd.
Letölthető dokumentum(ok):

Pályázaton megítélt támogatás

Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/

December vége óta nyilvános, mikor hova érkezik a kéményseprő

Január elsején változtak a kéményseprés egyes szabályai, ezek azonban nem érintik a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének azt a kötelezettségét, hogy elkészítse az úgynevezett sormunka-ütemtervét, és ezt eljuttassa közvetve és közvetlenül is az állampolgárokhoz. Természetesen a szervezet ezt a feladatát elvégezte, még az év vége előtt elküldte azt az érintettekhez, közzétette honlapján is, de számos önkormányzat weblapján is olvasható.

Január elsejét követően az egylakásos ingatlanokba időpont-egyeztetés után mennek a kéményseprők, az ellenőrzések csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben történnek előre elkészített ütemterv szerint. Ez az idei évben körülbelül 500 ezer égéstermék-elvezetőt jelent a katasztrófavédelem ellátási területén lévő tizenhét megyében. Az ütemtervben nyomon követhető, hogy melyik településre várhatóan mikor érkeznek a kéményseprők. A katasztrófavédelem hivatalos honlapja mellett egyre több önkormányzat honlapján is olvasható az erről szóló tájékoztatás, hiszen a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete a Magyar Államkincstár hivatalos csatornáin keresztül december végén eljuttatta ezeket a terveket az ellátási területéhez tartozó 17 megye minden, a sormunkában érintett településének polgármesteréhez.

Az egylakásos ingatlanokban – ezek jellemzően családi házak – élőkhöz nem automatikusan érkeznek a kéményseprők, nekik időpontot kell egyeztetniük ahhoz, hogy a törvényben előírt gyakoriság szerint, ingyenesen elvégezzék náluk az ingatlan égéstermék-elvezetőinek felülvizsgálatát. Időpontot ugyanazon a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon lehet foglalni, ahol a 2018. évi sormunkatervek is megtekinthetőek.

Szovátán jártunk 2017 06. 09-11

A hét végén ünnepelte Szováta a számára hírnevet szerző Medve-tó keletkezésének 142. évfordulóját. A vendéglátók meghívására a sümegi tűzoltóság képviselői is ellátogattak a városi rendezvénysorozatra.
Városunkat Marton Szilveszter; Stefanics Róbert, Illés Máté és Franyó Dániel képviselte.
A rendezvény csodás volt; nagy köszönet innen is a vendéglátóinknak ! 🙂

Saját képeink a fotóra kattintva tekinthetők meg !

A Sóvidék TV videói :

 

 


A helyi sajtó összefoglalója az eseményről:
Igen gazdag, színes és nagy tömeget megmozgató háromnapos rendezvényen van túl a fürdőváros, ám a siker a munka mellett a gyönyörű hétvégi időnek is betudható – ismerte el a polgármester. A péntek hagyományosan a gyermekek és ifjak napja, amolyan eltolódott gyermeknap: a kicsik, elemisek, általános iskolások játékos programokban vettek részt, vonatoztak, buborékokat fújtak és gyerekfitnesznek örülhettek. A középiskolások is szórakozhattak, megmutathatták tudásukat, ügyességüket, tehetségüket különböző programokban, kézilabdában, teniszben, női fociban. Természetesen a nap része volt a hagyományos gulyásfőzés is, majd délutánra a színpadok köré sereglettek a gyerekek, ifjak és felnőttek is, hisz a koncertek kaptak teret: elsőként a Sószórók, majd a középiskola együttese, a DK Band – ez utóbbi előzenekara volt a magyarországi Hooligans esti fellépésének, amelyet már több száz ember élvezett a nagyszínpad előtt.

Szombati fesztivál

Szombaton reggel huszárok ébresztették a lakosságot, a gyergyószentmiklósi mazsorettcsoport és a parajdi fúvószenekar is felvonult a város főutcáján, majd a sportpályán kora délelőtt elkezdődött a gasztronómiai fesztiválnak nevezett gulyásfőző verseny, amelyre a település vállalkozásai, civil szervezetei, baráti körei mellett az önkormányzat is benevezett. Míg a csapatok saját receptjeik szerint kevergették a hozzávalókat az üstökben és bográcsokban, a sportcsarnokokban öttusa- és lábteniszbajnokságok zajlottak, a közeli erdők csendjét pedig motokrosszverseny zaja verte fel. Szombat délutánra már igazi fesztiválhangulat kerekedett a sporttelepen, amikor elkezdődött a magukat erősnek vélő férfiak és nők versenye, amelyet végül a húsz-éves Majla Róbert nyert meg, újrázva a tavalyi győzelem után. Eközben kézművessátorba is várták a pedagógusok a gyerekeket és felnőtteket, akik a Medve-tavat ábrázoló keretes üdvözlőlapot készíthettek, s ha már Medve-tó, akkor nyilván medvét, békát, gólyát is hajtogathattak, ragaszthattak papírból. A sátrat szép számban látogatták, egy adott pillanatban az öttusázó gyerekek is ellepték a pályát és a sátor környékét, ahol nemcsak kézműveskedni lehetett, de a Tinkerbell gyermekház lakóinak tett csekély adomány fejében arcfestésre is beülhettek, míg a szülők közben a szomszédos ökumenikus keresztény sátorban a lélekre figyelhettek, napi üzeneteken elmélkedhettek. Mindeközben délutánra elkészült a falnivaló, a zsűri megítélte a legpürésebb, leghagyományosabb, legkozmásabb, legédesebb, legköltséghatékonyabb, legifjúságibb ételeket. A legjobbaknak az Artemob és Palos, a huszárok és a tűzoltók főztjét találták, a legszebb tálalás Kátai Zsuzsa és csapata keze munkáját dicséri, a Medvék pedig különdíjat kaptak, amiért finom töltött káposztát főztek, de méltán volt nagy az érdeklődés a Hochland tejfeldolgozó helyi vállalatának sátránál: minden évben ez a csapat három jókora üst túrós puliszkát főz. Idén gulyást is készítettek, így csak kétszer telt meg üstjük aranysárga lisztből készült, tejföllel és túróval jól megízesített étekkel, amely felkarikázott zöldhagymával megszórva pillanatok alatt elfogyott. Az ennivalót a csapatok kiosztották a tömegben, az ebből befolyó adományt minden évben jótékony célokra fordítják a szervezők, idén a helyi Szent József Gyermekotthon lakóinak szereznek belőle örömet. Aki meg nem kedveli az effajta étkeket, még válogathatott is: több mint kétmázsás ökröt húztak nyársra, míg a sörsátrak alá nemcsak hűsölni menekültek az emberek a napsütés elől hideg csapolt sör és egymás társaságába, hanem találhattak mindenféle sültet és finom savanyúságot, hosszan sorakozott itt, mi szem-szájnak ingere. De a gyerekek sem maradtak nyalánkság nélkül, s ha már ezzel is jóllaktak, friss idénygyümölcsöt kóstolhattak, majd a patakon túl valóságos gyermekváros várt rájuk ugrálóvárakkal, vonatokkal, autókkal, erőmérő gépekkel, de az ügyesebbek íjazni is tanultak.

Miután délben a marosvásárhelyi Corax csapott a húrok közé, a helyi Sasok taekwondo-bemutatót tartott, fellépett a mazsorettcsoport, késő délután ismét felcsendült a zene, a kisszínpad előtt százak gyűltek össze pillanatok alatt gyönyörködni a „törpikék” táncában, és ennél még többen a nagyszínpadnál, ahol a magasban és a fűben is táncra perdültek a zumba dallamaira, majd a latin táncok kedvelői mozgathatták meg csípőjüket és végtagjaikat. Estére felforrósodott a hangulat, előbb a Randi néven ismert román énekes, majd az est fénypontjaként a nigériai származású, svédországi Dr. Alban lépett a színpadra mintegy kétezer néző előtt, műsorát és a szombati napot pedig az önkormányzat által biztosított meglepetés tűzijáték zárta.

Népi délután

A harmadik napon – Szentháromság vasárnapja lévén – délelőtt a helyi katolikus közösség búcsújára került sor, de a településen átvonuló Szakrális maraton résztvevőit is fogadták, és látogatni lehetett az imasátrat is. De azért nem maradtak el a sportrendezvények sem, kispályás fociban és sakkban mérkőztek meg a benevezettek, a kéz- művessátorban pedig a huszárok szervezték a tevékenységeket.

Délután a sporttelep nagyszínpadját a néptánc, népzene vette birtokba, ilyenkor van a hagyományos népművészeti fesztivál, minden korosztály egy közös műsor keretében köszönti az ünnepelteket: a tavat, a várost és a lakosságot. A hétvégi programban színpadra léptek az óvodások, napközisek és elemisek, mindannyian mesét, gyermekjátékot fűzve, furulyaszóval „fűszerezve”, majd a Domokos Kázmér és az S. Illyés Lajos iskola csoportjai és néptáncosai. Ezt követően az általános iskolások Sirülők néptánccsoportja és az ifjúság néptáncosait felvonultató Bokréta együttes gyönyörködtette a nézőket, ezután a Mezőhavas népi zenekar nótaműsorát élvezhették az érdeklődők. A hétvégi programsorozatot „könnyebb” műfajú koncerttel zárták a szovátaiak: az est díszvendége az X-Faktor-győztes Danics Dóra énekest is színpadra állító Cimbaliband volt.

Két rendezvény is megfér egy évben

A Medve-tó 1875. május 27-én délelőtt keletkezett a feljegyzések szerint, és azóta meghatározó tényezője a településnek és térségének, erre épül mai fő iparága, a turizmus is. De nemcsak ezért fontos, hanem azért is, mert egyedülálló a világon, sokan ismerik gyógyhatásait, nem beszélve arról a kellemes érzésről, amit akkor nyújt, amikor június végén megnyílik, és meg lehet fürödni benne – mondta el Fülöp László Zsolt polgármester. A tó „születésnapját” május utolsó vagy június első hétvégéjén szokták tartani, de idén a ballagás és a pünkösdi búcsú miatt elhalasztották. A város 2000 óta szervezi az ünnepségeket: kezdetben a fürdőtelepen rendezték a turizmus fellendítése érdekében, de az évek során sokat fejlődött, kinőtte magát, ezért elégséges hely hiányában leköltöztették a sporttelepre, s mára igazi városnapi forgataggá, fesztivállá nőtte ki magát. A kilátogatók zöme szovátai és sóvidéki, de vannak turisták is. A fürdőtelepről „levitt” rendezvény pótlására szervezik ott az őszi tökfesztivált, és a két esemény élményt tud nyújtani a helyieknek és turistáknak egyaránt – vélekedett az elöljáró.

Soha ne adjon készpénzt a kéményseprőnek!

Soha ne adjon készpénzt a kéményseprőnek!
2016. július 29. 12:45

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete állományába tartozó kéményseprők nem kérnek és nem is vesznek át készpénzt az ügyféltől. A megrendelésre végzett munkák díját kizárólag számviteli bizonylat ellenében, átutalással lehet rendezni. A katasztrófavédelem kéményseprőjét egyértelműen azonosítja munkaruhája és szolgálati igazolványa. Az állampolgárokat arra kérjük, hogy a katasztrófavédelem kéményseprő munkatársától kérjék el igazolványát és ellenőrizzék személyazonosságát.
Július elsején tizenöt megye területén a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve vette át a kéményseprési feladatokat, és július 18-a óta több száz kéményseprő rója az utakat a kötelező sormunkák elvégzése érdekében.

A közelmúltban a központi ügyfélszolgálatra olyan bejelentés érkezett, hogy valaki vagy valakik, visszaélve az emberek jóhiszeműségével, magukat a katasztrófavédelem kéményseprőinek kiadva pénzt kérnek a munka elvégzése ellenértékeként, ezzel megkárosítva a kéménytulajdonost. A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az alkalmazásában tevékenykedő kéményseprők nem kérnek és nem vesznek át készpénzt az ügyféltől, erre nincs jogosultságuk.

Az új szabályozással életbe lépett új típusú kéményseprés legfontosabb újdonsága, hogy a sormunka – azaz a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként elvégzett kéményellenőrzés és -tisztítás, valamint a négyévente elvégzendő műszaki felülvizsgálat – ingyenes azon magántulajdonban lévő ingatlanhoz kapcsolódó kémények esetében, amely ingatlanban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó, civil szervezet, és a kéményseprőipari szerv által felajánlott első két időpont valamelyikében sikerül elvégezni az ellenőrzést. A megrendelésre elvégzett feladatok ellenértékét pedig kizárólag számviteli bizonylat ellenében, vagy sárga csekken, átutalással lehet megfizetni.
katasztrófavédelem állományába tartozó kéményseprőt egyértelműen azonosítja munkaruhája és a szolgálati igazolványa. Fontos, hogy az állampolgárok kérjék el a hozzájuk érkező szakembertől az igazolványt és ellenőrizzék személyazonosságát. A kéményseprők feladatuk végeztével a munkavégzésüket igazoló tanúsítvány kivonati példánya részeként számviteli bizonylatot és az ügyfél kérésére sárga csekket nyújtanak át. Semmilyen más fizetési módra nincs lehetőség.
Dojcsák Dávid c. tű. százados – BAZ MKI és Jóri András – BM OKF

Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=4459

 

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.

 

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

 

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://…..katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

Mit tegyünk kéménytűz esetén?

 

 1. Értesítsük a tűzoltóságot! (105)
 2. Képeket, éghető anyagot távolítsuk el a kémény faláról!
 3. Zárjuk el a tüzelőberendezésen égési levegőszabályozó kart! (levegő utánpótlás csökkentése).
 4. Felügyeljük a kéménytüzet a tűzoltóság kiérkezéséig (pincétől a padlásig).
 5. Kéménytüzet vízzel oltani tilos! (a kémény belső hőmérséklete kb. 1000 0C)
 6. Tájékoztassuk a kéményseprő szolgáltatót!

 

 kemenytuz
       Kéménytüzek megelőzése:
1.      Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelőberendezését!  Házilagosan kémény kiégetést soha ne végezzen.
2.      Gyakran szellőztessen! Soha ne állítson fel tüzelőberendezést olyan helyiségben, ahol tűzveszélyes anyagot (pl. oldószert) tartalmazó levegő van vagy ahová ilyen levegő beszivároghat!
3.      Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelő mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre! Ne tömítse le teljes mértékben az ablakok és ajtók réseit! 1 m3 földgáz, illetve 1kg tüzelőolaj elégetéséhez 15-18 m3 levegő szükséges. 1 kg tűzifa elégetése kb. 12-15 m3 levegőt igényel. A kazánházba vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen szellőzőnyílásokat és azokat hagyja szabadon!
4.      Gondoskodjék arról, hogy a tüzelőberendezés-helyiségben (kazánházban) mindig kellő tisztaság legyen!
5.      Ne tüzeljen el műanyagot, festett és rétegelt, nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat!
6.      Csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon a tüzeléshez!
7.      Csak a tüzelőberendezéshez engedélyezett tüzelőanyagot használja!
8.      Szél esetén vagy alacsony külső hőmérsékletnél a kémények huzata erősen megnőhet. Egy megfelelően beépített és működő huzatszabályozó sokat segíthet.
9.      Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen kazántagok, rosszul szigetelt égéstermékelvezető-csövek csökkentik a hatásfokot, ráadásul ezek tűzveszélyesek.
10. Kéményét és tüzelőberendezését rendszeresen ellenőriztesse szakemberrel! A kéményseprő szolgáltatót ne tekintse ellenségnek az Ön biztonsága érdekében szeretné a kéményt ellenőrizni.
Forrás: katasztrófavédelem
Visitorcounter